หน้าแรก

งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 จัดขั้นในวันที่  10  มกราคม  2557

Slideshow

 
  

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโรงเรียน

 • ประชุมผู้บริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยต้อนนาฝาย ในวันที่  24  พฤษภาคม 2559 ผู้บริหารในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยต้อนนาฝายเข้าร่วมประชุมโดยมี ดร.เงี่ยม  ทองละมุลเป็นประธาน และมีท่านศน.วัฒนาพร ...
  ส่ง 30 มิ.ย. 2559 20:51 โดย โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา มีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2557 ขึ้นในวันที่  10  มกราคม  2557  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะคร ...
  ส่ง 30 เม.ย. 2557 01:33 โดย เฟื่องฟ้า คงชัยยา
 • ร่วมเสวนา "การจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (IVM)" นายนิพัทธ์  อาจมิตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา ร่วมเวทีเสวนาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับ ศตม.ที่ ๕.๑ ชัยภ ...
  ส่ง 30 เม.ย. 2557 01:25 โดย เฟื่องฟ้า คงชัยยา
 • เผยแพร่นวัตกรรมป้องกัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา ได้รับเชิญจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมจัดนิทรรศการ นำเสนอ โครงงานป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายในงานสรุปผลการดำเน ...
  ส่ง 30 เม.ย. 2557 01:25 โดย เฟื่องฟ้า คงชัยยา
 • งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ...
  ส่ง 30 เม.ย. 2557 01:24 โดย เฟื่องฟ้า คงชัยยา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา